Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Biuro tłumaczeń Integra tworzą wykwalifikowani tłumacze przysięgli języka ukraińskiego, którzy oferują najwyższej jakości usługi translatorskie. Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z wielu dziedzin, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się nawet najbardziej złożonych i skomplikowanych projektów tłumaczeniowych. Swoją działalność opieramy na najwyższych standardach obsługi, indywidualnym podejściu do każdego projektu, uczciwej polityce cenowej i szybkiej realizacji zamówień. Tłumaczenia ustne, zwykłe i przysięgłe – zawsze fachowo i terminowo! Tu jest Twój tłumacz języka ukraińskiego – sprawdź nasz zakres usług!

Tłumaczenia ukraińsko-polskie naszą specjalnością

Specjalizujemy się w sporządzaniu uwierzytelnionych przekładów, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz rozporządzeniami. Każdy tłumacz przysięgły języka ukraińskiego posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu zaufania publicznego. Staranne wykształcenie kierunkowe, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz codzienna praktyka językowa pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Wszystkie tłumaczenia wykonywane są starannie i sumiennie, z zachowaniem największej precyzji oraz wierności wobec tekstu źródłowego. Nasi translatorzy w pełni oddają sens zamierzony przez autora tekstu.

Oferujemy wykonanie tłumaczeń poświadczonych, a więc opatrzonych podpisem i pieczęcią nadaną przez Ministra Sprawiedliwości, jak i zwykłych, niewymagających uwierzytelnienia. Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, zarówno z ukraińskiego na polski, jak i z polskiego na ukraiński. Ofertę kierujemy do szerokiego grona klientów indywidualnych oraz firm. Z naszej pomocy korzystają również instytucje oraz organizacje państwowe. Wspieramy językowo osoby załatwiające różnego rodzaju formalności w urzędach, placówkach oświatowych czy medycznych.

Tłumacz przysięgły ukraińskiego – zakres usług

Biuro tłumaczeń Integra realizuje wszystkie rodzaje tłumaczeń w języku ukraińskim:

 • tłumaczenia poświadczone pisemne (nadające dokumentom moc prawną) i ustne (dokonywane podczas czynności, które wymagają obecności tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego, np. w urzędzie stanu cywilnego);
 • tłumaczenia zwykłe, niepoświadczone;
 • tłumaczenia specjalistyczne – wykonywane przez tłumacza, który specjalizuje się w danej dziedzinie;
 • tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne.

Najczęściej tłumaczone dokumenty:

 • umowy, pełnomocnictwa, licencje,
 • akty notarialne oraz akty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu czy rozwodu),
 • ustawy i rozporządzenia,
 • dokumenty urzędowe i sądowe,
 • dokumenty statutowe firm,
 • świadectwa szkolne,
 • świadectwa pracy,
 • dyplomy (m.in. potwierdzające ukończenie studiów),
 • zaświadczenia i certyfikaty,
 • paszporty lub dokumenty potwierdzające tożsamość,
 • prawa jazdy,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • wyniki badań medycznych,
 • faktury VAT i rachunki,
 • raporty finansowe,
 • dokumenty niezbędne do uzyskania karty stałego lub czasowego pobytu (składane w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców), obywatelstwa polskiego czy zezwolenia na pracę.

Tłumacz przysięgły z języka ukraińskiego

Tłumacz przysięgły ukraińsko-polski poświadcza zgodność przekładu z tekstem źródłowym za pomocą złożonego podpisu oraz pieczęci zawierającej jego imię i nazwisko, nazwę języka oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W dokumencie zawiera także dodatkową adnotację o zgodności tłumaczenia z oryginałem. Dzięki tym elementom tłumaczenia przysięgłe zyskują status oficjalnych dokumentów. Wyjątek stanowią tłumaczenia uwierzytelnione realizowane online – tłumacz przysięgły języka ukraińskiego musi je opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na każdym poświadczonym dokumencie znajduje się również informacja, czy tłumaczenie sporządzono z oryginału, przekładu czy odpisu.

Ukraina – nasz wschodni sąsiad

Ukraina to kraj, z którym łączą nas silne więzi od setek lat. Nieprzerwanie od XVI wieku ukraińskie plony płynęły do Polski, a polska kultura i język oddziaływały na Ukraińców. Współcześnie Polska jest miejscem, do którego z różnych powodów emigruje wielu mieszkańców Ukrainy. Szacuje się, że dziś może być ich ponad 3 mln w Polsce, a to powoduje konieczność skutecznego komunikowania się z nimi. W miejscach pracy, w życiu prywatnym i w relacjach biznesowych, pomoc, jaką oferuje profesjonalny translator ukraiński jest nierzadko bezcenna. Dlatego właśnie wchodzimy do Państwa z naszą ofertą.

Język ukraiński – co warto wiedzieć?

Język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Wywodzi się z języka prasłowiańskiego. Jego początki sięgają około XII-XIII wieku, choć współczesny język literacki powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Językiem ukraińskim posługuje się około 41-45 mln ludzi. Poza Ukrainą, gdzie ma status języka urzędowego, używany jest także w Rosji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Dzieli się na 3 zespoły dialektów: północne, południowo-wschodnie oraz południowo-zachodnie. Współczesny alfabet ukraiński jest odmianą cyrylicy, a jego obecną ortografię wypracowano na początku XX wieku. Na rozwój ukraińskiego języka znaczny wpływ miały języki: niemiecki, polski i czeski. Dobre tłumaczenie z języka ukraińskiego wymaga nie tylko wysokich umiejętności lingwistycznych, ale także znajomości historii i kontekstu kulturowego. W Integra dbamy o zgodność przekładu z oryginałem, przywiązując ogromną wagę do językowych niuansów.

tłumacz przysięgły, ukraiński, Śląsk

Każdy tłumacz przysięgły języka ukraińskiego w zespole Integra posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także uprawnienia wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, niezbędne do poświadczania dokumentów. Zapewniamy zachowanie pełnej poufności. Dotrzymujemy ustalonych terminów i dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi translatorskie spełniały najwyższe standardy jakościowe. Oferujemy także możliwość wykonania tłumaczeń przysięgłych w trybie ekspresowym. Ponosimy pełną odpowiedzialność za tłumaczone dokumenty.

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego – skontaktuj się z nami!

Tłumaczenia z ukraińskiego na polski – cennik

Ceny tłumaczeń przysięgłych z języka ukraińskiego ustalane są indywidualnie. Zależą przede wszystkim od kierunku tłumaczenia (tłumaczenie z ukraińskiego na polski bądź tłumaczenie z polskiego na ukraiński), objętości tłumaczonego tekstu, jego tematyki (stopnia i rodzaju specjalizacji) oraz terminu realizacji. W przypadku tłumaczeń przysięgłych strona rozliczeniowa ma 1125 znaków ze spacjami.

Skontaktuj się z nami – przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę.

Tłumaczenie ukraińskiego – online

Oprócz prowadzonej działalności stacjonarnej w Gliwicach, działamy również jako internetowe biuro tłumaczeń z języka ukraińskiego na polski. Oferujemy współpracę zdalną, a dokumenty do tłumaczenia można nam przesłać e-mailem, faksem lub kurierem. Dzięki temu, Klienci z dowolnego zakątka Polski maja możliwość skorzystania z naszych profesjonalnych usług bez wychodzenia z domu. Naszą ofertę kierujemy, zarówno do osób indywidualnych, jak i firm oraz instytucji.