Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

W biurze tłumaczeń INTEGRA wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione z języka rosyjskiego na język polski oraz z polskiego na rosyjski. Pracujemy na zlecenie Klientów indywidualnych, firm oraz instytucji z całej Polski, dostarczając rzetelne tłumaczenia specjalistyczne, przekłady dokumentów o mocy prawnej, potwierdzonych pieczęcią tłumacza przysięgłego. Planujesz wyjazd do Rosji i potrzebujesz translacji swojego świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów, świadectwa pracy, dowodu osobistego lub innej dokumentacji? Dostarcz nam dokument (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub skanu wysłanego na adres e-mail), a nasz doświadczony tłumacz przysięgły języka rosyjskiego szybko i precyzyjnie przełoży go na język obcy.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – gwarancja jakości przekładu

Każdy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego to specjalista, który zdał wymagający egzamin państwowy z zakresu tłumaczeń na ten popularny język. Przed przystąpieniem do egzaminu, weryfikowana jest nieposzlakowana opinia przyszłych tłumaczy przysięgłych oraz ich kompetencje. Kandydaci muszą m.in. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności (za przestępstwa umyślne, skarbowe oraz nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu w obrocie gospodarczym) oraz wykształcenie wyższe.

Egzamin ma na celu zweryfikowanie znajomości języka – wraz z terminologią prawną, która jest niezbędna do tłumaczeń dokumentów państwowych. Tak ścisła selekcja sprawia, że każdy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest osobą zaufania publicznego. Opatrzenie dokumentu pieczęcią z jego nazwiskiem i pozycją na liście prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości oznacza, że tłumacz bierze pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wykonany przekład.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – tłumaczenia pisemne i ustne

Język rosyjski stanowi mowę ojczystą dla około 150 milionów ludzi. Jest językiem urzędowym Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Krymu, Abchazji, Osetii Południowej. Dodatkowo pełni funkcję drugiego języka (tzw. lingua franca) dla około 100 milionów mieszkańców byłych krajów ZSRR. Nad jego normami czuwa Instytut Języka Rosyjskiego, który jest częścią Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest zapisywany cyrylicą, której historia sięga IX wieku (powstała na bazie alfabetu greckiego).

Tłumacz przysięgły, rosyjski, Śląsk

Rosyjski jest jednym z odłamów języków wschodniosłowiańskich, dlatego w Polsce uchodzi za dość łatwy do nauczenia. W rzeczywistości jednak język ten niesie za sobą wiele pułapek, a specyficzna historia, kultura i mentalność kraju naszych wschodnich sąsiadów wpływa na trudności w tłumaczeniach. Z tego powodu dobry tłumacz przysięgły języka rosyjskiego musi doskonale znać nie tylko reguły gramatyczne i ortograficzne, ale i mieć duże wyczucie rosyjskiej mentalności. W naszym biurze przekłady często konsultujemy nie tylko ze specjalistami w danej dziedzinie, ale i native speakerami. Dzięki temu tłumaczenia uwierzytelnione języka rosyjskiego są bardzo precyzyjne i spełniają wszystkie normy formalne wymagane w kraju odbiorcy.

Nasi tłumacze przysięgli języka rosyjskiego posiadają duże doświadczenie w pracy z dokumentami wymagającymi znajomości specjalistycznej terminologii:

 • technicznej,
 • księgowej,
 • prawnej,
 • biznesowej,
 • medycznej,
 • informatycznej,
 • marketingowej.

To pozwala nam na szybkie i dokładne tłumaczenia pisemne wszelkiej dokumentacji, która wymaga uwierzytelnienia pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Doświadczony tłumacz przysięgły języka rosyjskiego może również zająć się tłumaczeniami ustnymi. Najczęściej wykorzystywane są one podczas czynności w kancelariach notarialnych (podpisywanie umów spółek, umów kupna-sprzedaży, testamentów), w urzędach stanu cywilnego (zawieranie ślubu z obcokrajowcem, uznanie dziecka) oraz w instytucjach administracji publicznej (prokuratura, policja, sądy).

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jakie dokumenty przekładamy?

Nasz tłumacz przysięgły języka rosyjskiego dokona translacji wszystkich dokumentów, które posiadają moc prawną.

Tłumaczymy m.in.:

 • akty ślubu,
 • akty małżeństwa,
 • akty zgonu,
 • akty notarialne (m.in. testamenty, umowy darowizny, umowy kupna-sprzedaży, umowy spółek),
 • upoważnienia,
 • dowody osobiste i prawa jazdy,
 • dokumenty samochodowe,
 • akty własności,
 • dyplomy uczelni, świadectwa szkolne, certyfikaty,
 • dokumentację procesową, wyroki i inne pisma sądowe,
 • mandaty i inne pisma przygotowywane przez policję,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • wyciągi z KRS,
 • sprawozdania finansowe spółek,
 • dokumenty księgowe (faktury VAT, rachunki itp.),
 • dokumentację techniczną (karty produktów, patenty itp.),
 • dokumentację medyczną.

Tłumacz przysięgły – rosyjski – Gliwice Integra – dlaczego my?

Zapewniamy szybkie i dokładne tłumaczenia przysięgłe z w parze języków polski-rosyjski. Możesz nam zlecić przekład uwierzytelniony bez konieczności wychodzenia z domu czy biura – wystarczy, że prześlesz dokument Pocztą Polską lub jego skan na adres e-mail: biuro@integra-tlumaczenia.pl.

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy, dobre praktyki zawarte w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego oraz wewnętrzne procedury naszego biura. Starannie wyselekcjonowany zespół wykorzystuje narzędzia, które pozwalają ujednolić terminologię w zakresie tłumaczenia i zapewnić najwyższą jakość przekładu.

Nasze biuro tłumaczeń oferuje tłumaczenia specjalistyczne na język rosyjski oraz z rosyjskiego dla osób prywatnych, dla klientów biznesowych, tłumaczenia dokumentów i nie tylko. Skontaktuj się z nami i przedstaw swoje oczekiwania. Specjalnie dla Ciebie przygotujemy indywidualną wycenę, a po jej akceptacji, nasz doświadczony tłumacz języka rosyjskiego przystąpi do pracy.