Pisemne

Oferujemy najwyższej jakości tłumaczenia pisemne w kilkudziesięciu językach. Nasi tłumacze specjalizują się w kilkunastu branżach, dlatego zakres naszych działań jest nieograniczony, a swoim Klientom gwarantujemy bezbłędną współpracę. W ofercie naszego biura znajdują się :

  • Tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi, akta techniczne, opisy, projekty, katalogi, instrukcje obsługi, normy, schematy i inne)

W świecie technologii liczą się najdrobniejsze szczegóły. To dlatego właśnie nam ufają od lat czołowe przedsiębiorstwa, dla których dokładne tłumaczenia specjalistycznych dokumentów są podstawą podczas transakcji międzynarodowych, w procesach szkolenia kadr albo obsługi technicznej.

  • Tłumaczenia prawnicze (umowy handlowe i prawne, pełnomocnictwa, akty notarialne, orzeczenia sądowe, opinie prawne, wyroki, statuty, ustawy, uchwały, rozporządzenia itp.)

Konsekwencje nieprecyzyjnego przetłumaczenia któregoś z prawnych dokumentów bywają bardzo kosztowne. Czasami jedno niedokładnie przełożone słowo może wywołać lawinę nieprzyjemności. Nie warto ryzykować – lepiej zwrócić się do fachowców, którzy nie zawodzą.

  • Tłumaczenia medyczne (artykuły naukowe, zaświadczenia lekarskie, broszury, opisy przypadków klinicznych, informacje o przebiegu choroby i wynikach leczenia, specyfikacje produktów medycznych i leków itp.)

Sprawy życia i zdrowia zawsze są wyjątkowo delikatne. Do tłumaczeń z zakresu medycyny i zdrowia niezbędna jest poza talentem translatorskim znajomość medycznej terminologii. Przy przekładach dokumentacji na temat przebiegu choroby i wynikach leczenia swoim Klientom gwarantujemy oczywiście najwyższą dyskrecję.

  • Tłumaczenia ekonomiczne (bilanse, raporty, biznesplany, audyty, sprawozdania finansowe, finanse przedsiębiorstw i publiczne, umowy kredytowe, umowy kupna i sprzedaży, ubezpieczenia, papiery wartościowe i inne)

Tłumaczenia w obrębie sektora finansowego i gospodarki wymagają pieczołowitości, bowiem najmniejszy błąd może oznaczać straty finansowe. Wieloletnie doświadczenie w przekładach z dziedzin ekonomicznych pozwala nam na sprawną współpracę z najbardziej wymagającymi Klientami.

  • Tłumaczenia marketingowe (wszelkiego rodzaju reklamy, ulotki, broszury, plakaty, katalogi firmowe, artykuły reklamowe i prasowe, ankiety, badania rynku itp.)

Przekłady z dziedziny marketingu wymagają wyjątkowego wyczucia językowego i znajomości tematu. Znane są przecież przypadki, kiedy niefrasobliwie przetłumaczony slogan czy element tekstu reklamowego uczynił poważnym firmom szkody wizerunkowe. Nasi tłumacze dają sobie radę z największymi marketingowymi wyzwaniami.

  • Tłumaczenia ogólne (korespondencja służbowa, oferty handlowe, informacje o profilu firmy, strategie handlowe i reklamowe itp.)

Podstawowe wsparcie językowe dla Twojej firmy.

  • Wielojęzyczne strony WWW
  • Lokalizacja oprogramowania

Dostosowanie produktu do potrzeb lokalnego rynku poprzez przetłumaczenie komunikatów i dokumentacji programu na dany język/dialekt, a także dostosowanie go do konwencji obowiązujących w danym języku/dialekcie.

  • Ścieżki dźwiękowe
  • Inne teksty specjalistyczne