Tłumaczenia prawnicze

Oferujemy specjalistyczne tłumaczenia prawnicze dla osób indywidualnych, firm oraz instytucji. Biuro INTEGRA współpracuje z dużą grupą doświadczonych tłumaczy, dlatego można u nas zamówić tłumaczenie prawnicze z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, chińskiego oraz wielu innych języków europejskich i światowych. Tłumaczymy dokumenty dla spółek, orzeczenia sądowe, pełnomocnictwa, akty notarialne i inną specjalistyczną dokumentację wymagającą znajomości fachowej terminologii oraz poświadczenia tłumacza przysięgłego. Sprawdź naszą ofertę!

Tłumaczenie prawnicze – język prawny czy prawniczy?

W branży funkcjonują 2 różne określenia, które bywają używane zamiennie – język prawny i język prawniczy. Językiem prawnym określa się język aktów i wszelkich tekstów prawnych. Jest to język techniczny związany z ustawodawstwem danego kraju. Pojawiają się tutaj liczne terminy, które nie występują w języku naturalnym (np. powództwo, powód, pozew, nowelizacja, konwalidacja). Oznacza to bardzo wysoki stopień sformalizowania oraz konieczność znajomości poszczególnych określeń, które mają swoje własne definicje wynikające z przepisów prawnych. Dodatkowo warto podkreślić, że poszczególne kodeksy (m.in. cywilny, karny, rodzinny i opiekuńczy, handlowy) posiadają charakterystyczne dla siebie określenia. Język prawniczy to specyficzny żargon, który wykorzystywany jest przez prawników interpretujących przepisy. Można go znaleźć m.in. w głosach do wyroków wydawanych przez Sąd Najwyższy.

W praktyce terminologia prawna i prawnicza wzajemnie się przenika i uzupełnia. Tłumaczenia prawnicze czerpią określenia z obu tych języków, aby móc doprecyzować informacje zawarte w dostarczonym materiale źródłowym i prawidłowo przełożyć je na język obcy.

Tłumaczenia prawnicze – angielski, niemiecki i wiele innych języków

W naszej ofercie można znaleźć tłumaczenia tekstów prawniczych z kilkudziesięciu języków. Tłumaczymy z języka:

 • angielskiego,
 • niemieckiego,
 • francuskiego,
 • włoskiego,
 • hiszpańskiego,
 • rosyjskiego,
 • ukraińskiego,
 • chińskiego,

oraz wielu innych języków na język polski i z polskiego na języki obce. Jeżeli na powyższej liście nie ma języka, który Ciebie interesuje, skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie przygotować tłumaczenie tekstów prawnych na Twoje zlecenie.

Tłumaczenia prawnicze – kiedy warto je zlecić?

Błyskawicznie rozwijająca się globalizacja wpłynęła na współpracę międzynarodową. W Polsce działa wiele zagranicznych spółek, a rodzime firmy wchodzą na rynki europejskie i światowe. Taka aktywność przekłada się na konieczność przekładu dokumentacji z języka obcego na polski lub odwrotnie. Tłumaczenia prawnicze stały się koniecznym elementem bieżącego działania wielu spółek. Potrzebna jest uwierzytelniona translacja statutów, sprawozdań finansowych, dyrektyw czy zawieranych umów oraz oficjalnych pism przesyłanych do zagranicznych organów kontrolnych. Stałe zlecenie usługi tłumaczeń znacznie ułatwia zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie.

Aby zlecić tłumaczenie prawnicze, niekoniecznie jednak trzeba prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli, na przykład chcemy zrealizować marzenie o ślubie za granicą, wymagane będzie tłumaczenie dokumentów na język obowiązujący na danym terenie. Nasze biuro i tłumacze pomagają spełniać różnorodne międzynarodowe plany osób fizycznych oraz firm – zarówno te codzienne, jak i zupełnie wyjątkowe.

Tłumaczenie tekstów prawniczych – odpowiedzialność tłumacza

Podczas przekładów dokumentacji sądowej oraz oficjalnych dokumentów urzędowych nie wchodzi w grę zastąpienie terminu źródłowego innym wyrazem bliskoznacznym. Tłumaczenie prawnicze musi unikać tzw. redundancji. Chodzi tutaj o nadtłumaczenie – podanie informacji, których nie ma w tekście źródłowym. Z drugiej strony tłumacz nie może przeoczyć żadnych danych, ponieważ ich brak mógłby zmienić kontekst całości (unikanie tzw. niedotłumaczenia). Bardzo ważne jest także zachowanie odpowiednich formatów i struktur dokumentów, które często różnią się od tych stosowanych w Polsce. To oznacza, że tłumacz powinien dobrze znać system prawny kraju języka docelowego.

W biurze INTEGRA wykonujemy tłumaczenia prawnicze uwierzytelnione. Pieczęć tłumacza przysięgłego oznacza, że bierze on na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wykonany przekład.

Tłumaczenia prawne i prawnicze – rodzaje tłumaczonych dokumentów

Wykonujemy tłumaczenia prawnicze wszystkich oficjalnych dokumentów sądowych, stosowanych przez polskie i zagraniczne organy kontrolne oraz urzędy.

Najczęściej tłumaczymy:

 • umowy handlowe i kontrakty,
 • pełnomocnictwa,
 • statusy spółek,
 • sprawozdania finansowe spółek,
 • akty notarialne,
 • opinie prawne, oświadczenia i interpretacje,
 • pisma procesowe i inną dokumentację sądową (pozwy, wyroki, orzeczenia, itp.),
 • testamenty i inne dokumenty spadkowe,
 • akty, dyrektywy i normy Unii Europejskiej,
 • procedury i regulaminy,
 • dokumenty patentowe, znaki towarowe, licencje,
 • ekspertyzy pism i dokumentów,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • dokumentację podatkową,
 • dokumentację ubezpieczeniową,
 • świadectwa szkolne,
 • gwarancje, reklamacje, wnioski i skargi.

Tłumaczenia sądowe – ustne i pisemne

Świadczymy pomoc translatorską w czasie rozpraw sądowych. W sytuacji, gdy stroną w sprawie jest cudzoziemiec, obecność tłumacza jest niezbędna dla zapewnienia sprawnej komunikacji oraz zrozumienia przebiegu procesu. Wykonujemy również tłumaczenia pisemne pozwów, wyroków, dokumentów rozwodowych oraz wszelakich pism procesowych. Naszą specjalizacją jest m.in.:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo korporacyjne,
 • prawo karne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy.

Tłumaczenia tekstów prawniczych – dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w specjalistycznych tłumaczeniach prawniczych bardzo ważne jest każde słowo, wyjątkowo staranne sprawdzenie merytoryki całej treści oraz dopasowanie kontekstu i zachowanie pierwotnego układu dokumentów. Tutaj nie ma miejsca na zmianę kolejności wyrazów czy pominięcie znaków przystankowych. Zdania stosowane w dokumentacji prawnej często są długie i wielokrotnie złożone. Ich interpretacja musi być bardzo precyzyjna.

Z tego powodu tłumaczeń prawnych nie może dokonywać przypadkowa osoba znająca dany język obcy. Tłumacz powinien znać prawo określonego kraju oraz posiadać doświadczenie w pracy z tego rodzaju dokumentacją. Zespół wykonujący tłumaczenia prawnicze w biurze INTEGRA dobieramy szczególnie starannie. Zwracamy uwagę nie tylko na przygotowanie merytoryczne, ale także zdolności analitycznej analizy powierzonego materiału.

Nasi tłumacze są w stanie sprawnie rozpoznać kontekst prawny, poprawnie zinterpretować przepisy i przełożyć treści na język obcy z zachowaniem pierwotnego formatu dokumentu. W razie potrzeby konsultujemy wykonywane przekłady z prawnikami oraz native speakerami danego języka. Dzięki temu możemy zagwarantować Klientom najwyższą precyzję i pełne bezpieczeństwo tłumaczeń.

Potrzebujesz przekładu oficjalnej dokumentacji na język polski lub obcy? Zapraszamy do kontaktu – dokonamy indywidualnej wyceny i wykonamy rzetelne tłumaczenie prawnicze dostarczonego materiału źródłowego. Realizujemy zlecenia jednorazowe, a także w ramach stałej współpracy. Nasi Klienci doceniają nas za profesjonalizm, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Dołącz do grona osób zadowolonych z naszych usług!