Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Biuro tłumaczeń INTEGRA z Gliwic oferuje tłumaczenia uwierzytelnione z języka angielskiego na język polski i z polskiego na angielski. Potrzebujesz przekładu dyplomu ukończenia uczelni, aktu urodzenia lub umowy notarialnej? Doskonale trafiłeś – nasz doświadczony tłumacz przysięgły języka angielskiego dokona szybkiego i precyzyjnego przekładu oraz opatrzy gotowy dokument stosowną pieczęcią.

Zespół biura stanowią starannie dobrani tłumacze, którzy nie tylko posiadają uprawnienia, ale i są doświadczonymi specjalistami w swoim fachu. Stosujemy zaawansowane narzędzia wspierające przekłady. Dzięki temu możemy zagwarantować poprawność językową, gramatyczną i ortograficzną oraz spójność zastosowanego słownictwa. Gdy w dostarczonym tekście pojawi się specjalistyczna terminologia techniczna, prawnicza, medyczna czy informatyczna, przekład skonsultujemy z ekspertem z danej dziedziny. Całość może zostać dodatkowo sprawdzona przez native speakera. Taka procedura daje gwarancję jakości. Nasz tekst, wykonany przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego, zawsze będzie zgodny z normami obowiązującymi w kraju, do którego ma trafić dokument.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – pełna odpowiedzialność za wykonany przekład

Tłumaczenia uwierzytelnione zamówione w biurze INTEGRA wykonuje doświadczony tłumacz przysięgły języka angielskiego. Jest to  osoba, która zdała egzamin i otrzymała obowiązujące uprawnienia wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, kandydat na tłumacza przysięgłego musi:

 • posiadać obywatelstwo polskie, kraju UE, państw EFTA bądź innych krajów na zasadzie wzajemności,
 • znać język polski,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być osobą karaną za przestępstwa umyślne, skarbowe lub przestępstwa nieumyślne przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • zdać wymagający egzamin państwowy, który obejmuje tłumaczenia pisemne i ustne (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawniczej).

Tłumacz przysięgły języka angielskiego jest osobą zaufania publicznego, co oznacza, że bierze pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wykonaną transakcję. W razie nieprawidłowości w przekładzie, zlecający może ubiegać się od tłumacza o odszkodowanie pokrywające poniesione straty.

Każdy wykonany przekład jest uwierzytelniany pieczęcią tłumacza przysięgłego wydaną przez Mennicę Polską (w otoku znajduje się imię i nazwisko tłumacza, a wewnątrz nazwa języka i pozycja na liście tłumaczy przysięgłych). Tłumacz rejestruje każdy przekład uwierzytelniony w specjalnym rejestrze (repetytorium tłumacza przysięgłego).

Tłumacz angielskiego Gliwice – jakie tłumaczenia wykonujemy w biurze INTEGRA?

W naszym biurze wykonujemy wysokiej jakości tłumaczenia przysięgłe dokumentacji urzędowej w parze języków polski-angielski. Nasi tłumacze posiadają bogate doświadczenie w przekładach tekstów:

 • technicznych – wymagających znajomości specyficznej terminologii, która nie jest używana w języku potocznym,
 • prawnych – nasz tłumacz przysięgły języka angielskiego doskonale zna specyficzne słownictwo prawne, które jest niezbędne do wykonania precyzyjnego przekładu,
 • biznesowych – w umowach pojawiają się m.in. opisy ofert i działalności biznesowej, które nie stanowią dla nas żadnego problemu,
 • medycznych – karty pacjenta, historie choroby i inna dokumentacja medyczna wymaga bardzo rzetelnego przekładu, ponieważ zależy od niej dalsze leczenie, zdrowie, a często nawet życie pacjenta,
 • informatycznych – rozwój technologii IT sprawia, że cały czas pojawiają się nowe pojęcia, które trafiają do polityk prywatności firm, regulaminów korzystania ze stron internetowych czy umów z podwykonawcami oraz kontrahentami,
 • marketingowych – przenośnie czy gra słów w języku obcym nie stanowi problemu dla naszych doświadczonych tłumaczy przysięgłych.

Tłumacz języka angielskiego – kiedy go potrzebujesz?

Językiem urzędowym obowiązującym w naszym kraju jest polski, dlatego na terytorium RP moc prawną mają wyłącznie dokumenty w tym języku. Tłumacz przysięgły języka angielskiego jest niezbędny, gdy potrzebujesz translacji z angielskiego na polski lub polskiego na angielski dokumentów prawnych, medycznych, wykorzystywanych do celów postępowań sądowych lub administracyjnych oraz innych oficjalnych zastosowań (m.in. w pracy czy w toku edukacji).

Angielski jest jednym z najczęściej stosowanych języków na świecie, stanowi główny język dyplomatyczny. Jest językiem urzędowym Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii oraz wielu innych krajów (m.in. na Dalekim Wschodzie). Z tego powodu tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego na polski (oraz w kolejności odwrotnej) są usługą, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Aby dokument wydany w języku angielskim mógł nabrać mocy prawnej w Polsce, musi zostać przełożony przez tłumacza przysięgłego i opatrzony przez niego specjalną pieczęcią uwierzytelniającą.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – jakie dokumenty przekładamy?

Nasz tłumacz przysięgły języka angielskiego może wykonać dla Ciebie lub Twojej firmy przekład:

 • świadectw szkolnych i dyplomów ukończenia uczelni,
 • świadectw pracy,
 • zaświadczeń o niekaralności,
 • wyroków i orzeczeń sądowych,
 • dokumentów procesowych,
 • aktów notarialnych,
 • aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
 • dowodów osobistych,
 • wyciągów z KRS,
 • umów spółek prawa handlowego i cywilnego,
 • sprawozdań finansowych spółek,
 • certyfikatów,
 • umów kupna-sprzedaży,
 • dokumentacji technicznej,
 • kart charakterystyki produktu,
 • wyników badań i innej dokumentacji medycznej,
 • mandatów,
 • faktur VAT i rachunków,
 • dokumentacji samochodowej (m.in. karty pojazdu, dowody rejestracyjne),
 • kosztorysów projektów,
 • innych dokumentów, które mają mieć moc prawną.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – jak zamówić przekład uwierzytelniony?

Biuro tłumaczeń INTEGRA z Gliwic wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione języka angielskiego dla Klientów indywidualnych, firmowych i instytucjonalnych z całej Polski.

Aby zamówić tłumaczenie:

 • prześlij nam plik z tekstem do przetłumaczenia na adres e-mail: biuro@integra-tlumaczenia.pl (wraz z ewentualnymi wytycznymi i wskazówkami, czego potrzebujesz),
 • poczekaj na indywidualną wycenę zlecenia i dokonaj jej akceptacji,
 • doświadczony tłumacz języka angielskiego dokona przekładu i uwierzytelni go pieczęcią,
 • gotowe tłumaczenie dostarczymy Ci na podany adres e-mail w postaci skanu dokumentu lub przesyłką kurierską prosto do Twojego domu bądź firmy.

Potrzebujesz profesjonalnych tłumaczeń uwierzytelnionych? Zapraszamy do kontaktu – nasz doświadczony tłumacz przysięgły języka angielskiego z najwyższą starannością przełoży każdy dokument.